İdari Duyurular

"Üniversitemiz Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi" Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır. Yönergeye ayrıca Buradan ulaşabilirsiniz. Konuyla bağlantılı diğer dökümanlara Dökümanlar kısmından ulaşabilirsiniz.
10 Temmuz 2014

Hastalık İzin Onay Formunda değişiklikler yapılmıştır. Yeni şablonu buradan indirebilirsiniz.
 29 Ocak 2014İhale & Satın Alma Duyuruları