Görevlerimiz

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı üniversitemizin eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin yerine getirilmesine yönelik;

 • Yatırım programlarının hazırlanmasını,

 • Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını,

 • Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,

 • Olabilecek afet risklerine karşı; plan, proje ve imalatlar yaparak veya yaptırarak çeşitli önlemler geliştirmesini,

 • Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve atıksu, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımları ile arızaların giderilmesini,

 • Çeşitli sebeplerle yüklenici vasıtasıyla gerçekleştirilemeyen açık ve kapalı alanlardaki tadilat ve onarım hizmetlerini,

 • Yerleşkeler içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini,

 • Mevcut hizmet araçları ile ulaşım hizmetlerini, ulaşım hizmetlerini gerçekleştirdiğimiz araç ve makine parkının rutin bakım ve onarımlarını,

 • Tadilat ve ıslah imar planlarını,

 • Tadilat ve ıslah imar planlarına uygun bir şekilde kamulaştırma işlemlerini,

 • Yukarıda sözü edilen hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan her türlü, malzeme, tıbbi araç-gereç ile makine teçhizat alımlarına veya tıbbi araç-gereç ile makine teçhizat bakım ve onarımlarına yönelik ihale işlem dosyalarının hazırlanmasını,

 • Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını, merkezi bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde birebir izler ve denetler, geçici ve kesin kabul işlemlerini gerçekleştirerek hizmete sunar


Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri AB Ofisi Tanytym Ofisi Hacettepe Teknokent Hacettepe Internet TV Radyo Hacettepe Kalite Koordinatörlü?ü Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Hacettepe Sanat Müzesi HÜSEM Mezunlar Derne?i Blackboard Eposta

Hacettepe Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 06100 Sıhhye / ANKARA
Tel : +90 (312) 305 10 50 (pbx) Faks : +90 (312) 311 37 72
yapi@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 20.02.2017
Sorumluluk Sınırı

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pamukkale

wedding products
wedding dress
hepatit
Best Wedding Ideas
HD Wallpapers