Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, üniversitemizde eğitim gören 35.000'in üzerinde öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren ~3.700 akademik personele, üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda özveriyle çalışan ~5.000 idari personele, hastanelerimizden faydalanan hasta ve hasta yakınlarına teknik konularda en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimdir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak 1 Daire Başkanı, 10 Müdür ve Şube Müdürü dahil ve çoğunluğu teknik personel olmak üzere toplam 292 (240 personel atölyelerde) ile hizmet vermektedir.

 

Not: Web sayfamızda bulunan mevcut arıza bildirim formlarının çalışmaması veya teknik sorunlar yaşanması durumunda Sıhhıye Kampusunde 1000 nolu telefon ve Beytepe Kampusunde 6114 nolu telefon ile arıza bildirimde bulunabilirsiniz. Telefon bildirimleri sadece web sayfasına ulaşılamadığı/teknik sorunlar yaşandığı ve ivedilik gerektiren durumlar için geçerlidir.

Duyurular

"İzin ve hastalık raporları işlemlerinin hızlandırılması ve matbu işlemlerin azaltılması amacıyla Başkanlığımız personellerinin izin - rapor gönderim işlemleri EBYS kullanıcılarının kendileri tarafından,  Atölye çalışanlarının ise matbu ve ıslak imzalı olarak bağlı bulundukları Müdürlüklerde Birim Evrak Sorumluları tarafından gönderimi yapılacaktır. İzin ve Hastalık Raporu şablonlarına Dökümanlar kısmından ulaşabilirsiniz. (Detaylı bilgi ve yardım talebi için İdari İşler Müdürlüğü ile irtibata geçiniz.)
8 Kasım 2018

"Üniversitemiz Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi" Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır. Yönergeye ayrıca Buradan ulaşabilirsiniz. Konuyla bağlantılı diğer dökümanlara Dökümanlar kısmından ulaşabilirsiniz.
10 Temmuz 2014

Hastalık İzin Onay Formunda değişiklikler yapılmıştır. Yeni şablonu Dökümanlar kısmından indirebilirsiniz.
 29 Ocak 2014

HEPSİNİ GÖSTERHacettepe Üniversitesi Hastaneleri AB Ofisi Tanytym Ofisi Hacettepe Teknokent Hacettepe Internet TV Radyo Hacettepe Kalite Koordinatörlü?ü Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Hacettepe Sanat Müzesi HÜSEM Mezunlar Derne?i Blackboard Eposta

Hacettepe Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 06100 Sıhhye / ANKARA
Tel : +90 (312) 305 10 50 (pbx) Faks : +90 (312) 311 37 72
yapi@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 20.02.2017
Sorumluluk Sınırı.