Stratejik Plan

Bu stratejik plan, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir.

Geleceğimizi görmek istediğimiz düzeye taşımak için bir yol haritası olan stratejik plan büyük önem taşımaktadır.

2018-2022 Stratejik Plan

2018-2022 Stratejik Plan Kalınma Bakanlığına Sunulan

2013-2017_HU_SP

2007-2011_HU_SP

2005-2008_HU_SP

Stratejik Plan Mevzuatı :
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri AB Ofisi Tanytym Ofisi Hacettepe Teknokent Hacettepe Internet TV Radyo Hacettepe Kalite Koordinatörlü?ü Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Hacettepe Sanat Müzesi HÜSEM Mezunlar Derne?i Blackboard Eposta

Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Tel : +90 (312) 305 10 50 - 305 11 07
Faks : +90 (312) 311 37 72
yapi@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 19.04.2017
Sorumluluk Sınırı