İhale Duyuruları

Satın Alma Duyuruları

(Söz konusu işler ile ilgili dökümanlar Yatırım İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.)

Başkanlığımız Bakım Onarım Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 36 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 29 Kasım 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
26 Kasım 2018

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu Göletler Yürüme Yolu Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 21 Eylül 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
19 Eylül 2018

Üniversitemiz Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerinde Yer Alan Telefon Atölyelerinin İhtiyacı Olan 19 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 07 Eylül 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
5 Eylül 2018

H.Ü. Kardiyoloji - Nöroloji ve Dermatoloji Polikliniklerinin Geçici Acil Kısmına Taşınması ve Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 25 Haziran 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
22 Haziran 2018

H.Ü. Kalp Damar - Spor Hekimliği - Beslenme ve Diyetetik - İş Güvenliği - Klinik Nitrisyon Birimlerinin D Katına Poliklinik Oluşturulması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 21 Haziran 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
19 Haziran 2018

H.Ü. Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Aliminyum Giriş Kapıları Yaspılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 20 Haziran 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
18 Haziran 2018

H.Ü.Sıhhıye Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve F Blokları Mekanik Tesisat İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 8 Haziran 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
7 Haziran 2018

Hacettepe Üniversitesi Yerleşkesine Hizmet Veren İklimlendirme ve Havalandırma Sistemlerinin 01.07.2018 Tarihinden 31.12.2018 Tarihine Kadar Periyodik ve Koruyucu Bakımları, Onarımları ve İşletilmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 8 Haziran 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
7 Haziran 2018

H.Ü. Sıhhiye Kampusu Telefon Atölyesi ve Bilgi İşlem Mekanik Tesisat İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 10 Mayıs 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
7 Mayıs 2018

H.Ü. İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Muhtelif Yerlerde Temiz Su Borularının Yenilenmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 19 Nisan 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
17 Nisan 2018

H.Ü. Beytepe Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Akrobat Emiş Kolları İmalatı Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 19 Mart 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
15 Mart 2018

H.Ü. İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi (Gastroloji, Hematoloji ve Cerrahi) Kısmi Boya Tadilatı ı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 21 Şubat 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
23 Şubat 2018

Başkanlığımız Bakım, Onarım Müdürlüğüne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 32 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 8 Şubat 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
7 Şubat 2018

Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İşletme Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 55 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 7 Şubat 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
6 Şubat 2018

H.Ü. Sıhhiye Yerleşkesi Kız Öğrenci Yurdu Mekanik Tesisat İşleri doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 7 Şubat 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
06 Şubat 2018

Üniversitemiz Sıhhiye Kampusu Geyik Kafe Yol Cephesi, Su Deposu; Beytepe Kampusu Sınıf Öğretmenliği, Orman Hattı, Asistan Blokları, Öğrenci Kafeteryası Binalarında Bulunan Pis Su - Gider Hatlarının Tadilatlarının Yapım-Onarım İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 7 Şubat 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
06 Şubat 2018

Beytepe Yerleşkesi İdari Binalarda Muhtelif Tadilatları İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 7 Şubat 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
06 Şubat 2018

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu G3 Blok Binasında; Tamamen Kullanılamaz Halde Olan Kullanım Sıcak Su Suyu, Yangın Hattı ve Soğuk Su Kolon Hatlarının ve Bağlantı Elemanlarının Değiştirilmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 7 Şubat 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
06 Şubat 2018

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç. 7 Şubat 2018 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
06 Şubat 2018

H.Ü. Onkoloji Hastanesi 2 Tesisat Katı Kot 3, 68 İzalosyon Yapılması, Açık Teras Katı Membran İle Su İzalasyonu Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 28 Kasım 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
27 Kasım 2017

Üniversitemiz Hastanelerine Hizmet Veren Klima Sistemlerinde Kullanılmak Üzere 5 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 2 Kasım 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
1 Kasım 2017

Başkanlığımız İiletme Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 11 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 26 Ekim 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
25 Ekim 2017

Üniversitemiz Hastaneleri Muhtelif Birimlere Hizmet Veren Temiz Su (Soğuk, Sıcak ve Sirkülasyon) Borularının Değişimi işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 24 Ekim 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
20 Ekim 2017

Beytepe Kampusunu Çevreleyen Tel Örgü ve Beton Direklerin Onarımı ve Spor Bilimleri Fakültesi Klima Santralinin Çevresine Tel Örgü Yapımı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 24 Ekim 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
20 Ekim 2017

Başkanlığımız Bakım Onarım Müdürlüğüne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 38 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 10 Ekim 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
9 Ekim 2017

H.Ü. Türkiye Doping Kontrol Merkezi Havalandırma Tesisatı Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 3 Ekim 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
2 Ekim 2017

Beytepe Kampusu Çeşitli Binalarda Tadilat işleri Yapımı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 13 Eylül 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
12 Eylül 2017

H.Ü. Kongre Merkezi ve Sıhhiye Rektörlük Binasında Bulunan Sahnelere, Hacettepe Resmi Silüeti Yapımı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 7 Eylül 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
6 Eylül 2017

H.Ü. Merkez Ergoterapi Bölümü - Jeoloji Mühendisliği Bölümü İle İletişim Fakültesi Dekanlığı Binalarında Bulunan Arızalı Telefon Santrallerinin Çalışır Hale Getirilmesi İçin Telefon Santral Malzemeleri doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 7 Eylül 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
6 Eylül 2017

H.Ü. Öğrenci Yemekhanesi Bulunan Galerinin Tesisatlarının Yenilenmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 25 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Ağustos 2017

H.Ü. D Blok Geçit Yeri Kapatılması Öğrenci Topluluk Grupları İçin Oda Yapılması ve E Blok Galeri İlave Boru Yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 25 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Ağustos 2017

H.Ü. A - Arka Blok Patoloji Anabilim Dalı 2. Kat ve 5. Kat Dolap Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 15 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
14 Ağustos 2017

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu İşletme Müdürlüğü Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
11 Ağustos 2017

H.Ü. İşletme Müdürlüğüne Bağlı İklimlendirme ve Soğutma Atölyelerinde Kullanılmak Üzere Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
11 Ağustos 2017

H.Ü. Sıhhiye Yerleşkesi C Katı Satın Alma Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğünde Bulunan Şaftlar İçerisindeki Tesisat Hatlarının D Katına Kadar Yenilenmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
11 Ağustos 2017

H.Ü. Sıhhiye Kampusu Spor Salonu Çevre Çiti ve Korkuluk Yapılması Açık Amfi Arkası Klima Santralinin Korunması İçin Demir İmalattan Korkuluk Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
11 Ağustos 2017

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Öğrenci Kafeteryası Soğut Oda Tadilatı, Endüstre Mühendisliği WC ve Klima Tesisatı ve Beyaz Ev Çevresi Andazit Döşeme Tadilatları doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 10 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
9 Ağustos 2017

H.Ü. Beytepe Kampusu Hurdalık Alanındaki Çöpün Kampus Dışına Taşınması doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 10 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
9 Ağustos 2017

H.Ü. C Blok Çay Ofisi Tadilatı doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 10 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
9 Ağustos 2017

Üniveritemize Hizmet Veren Klima Sistemlerinin Bakım ve Onarımları İçin Başkanlığımız İşletme Müdürlüğüne Bağlı Klima Atölyesinin İhtiyaç Duyduğu 9 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 10 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
9 Ağustos 2017

H.Ü. Sıhhiye Kampusu A Katı Geçici Arşiv Oluşturulması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 9 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
8 Ağustos 2017

H.Ü. Çağrı Merkezi Taşınması ve Ofis Oluşturulması doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 9 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
8 Ağustos 2017

H.Ü. C Blok Binası-Elektrik Elektronik Bölüm Binası-Edebiyat Fakültesi Binası-A Blok Binası-Rektörlük Binası ve Eski Jandarma Alanında Bulunan Mahallerde Mekanik Tesisat Onarım İşleri doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 7 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
4 Ağustos 2017

Bakım ve Hijyen Temizlik Malzemeleri doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 1 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
31 Temmuz 2017

H.Ü. Plastik Cerrahi Nöroşirürji Ortopedi Boya Tadilatları İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 28 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
27 Temmuz 2017

Üniversitemiz Sıhhiyede Yer Alan Başkanlığımız işletme Müdürlüğüne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 37 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 28 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
27 Temmuz 2017

H.Ü. Beytepe Yerleşkesi Edeb. Fak. Fransız Dili Edebiyatı Böl. Perde Takılması ve Ofis Tadilatları İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 26 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
25 Temmuz 2017

H.Ü. Sıhhiye Kampusu Erişkin Hastanesi KBB - Tüp Bebek - Kadın Doğum - Hemotoloji Sekreterliği Bankolarının ve Geçici Arşiv Personel Ofisi Oluştrulması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 25 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Temmuz 2017

Üniversitemiz Acil Serviste Hizmet Veren 3 Adet 1250 KVA Jeneratörün Bakımlarının Yapılıp Devreye Alınması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 25 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Temmuz 2017

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Kütüphane ile Öğrenci Yemekhanesi Önüne Engelli Rampası Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 25 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Temmuz 2017

H.Ü. Sıhhiye ve Beytepe Kampüsünde Çevre Çiti ve Muhtelif Yerlerde Sineklik ve Kırık Olan Camların Değiştirilmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 21 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
20 Temmuz 2017

H.Ü. E Blok Yemekhane ve Sağlık Merkezi İçin Geçici Yerleşim Tadilat İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 21 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
20 Temmuz 2017

Xerox Marka Fotokopi Makinasında Kullanılmak Üzere ihtiyaç duyulan yedek parça malzemeleri doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 21 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
20 Temmuz 2017

Beytepe Yerleşkesi Endüstri Mühendisliği Ek Bina 1. Kat İdari Ofisler elektirk Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 21 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
20 Temmuz 2017

H.Ü. Hastanesi A Katı Ameliyathane 1-3-5-6 No'lu Ameliyat Odalarından Geçen Çürümüş Sıhhi Tesisat Hatlarının Yenilenmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 20 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
19 Temmuz 2017

H.Ü. İşletme Müdürlüğü Atölyelrinde Kullanılmak Üzere Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 19 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
18 Temmuz 2017

Başkanlığımız Sıhhiye Yerleşkesi İşletme Müdürlüğüne Bağlı Soğutma Atölyelerinde Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulan 5 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 12 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
11 Temmuz 2017

H.Ü. Beytepe Kampusu İşletme Müdürlüğü Elektrik Atölyesinde Kullanılmak Üzere Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 11 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
10 Temmuz 2017

H.Ü. Beytepe Kampusu Rektörlük Kızgın Su Hattı Onarımı - Ana Su Deposu Ana Vana Değişimi ve Yurt Isı Santrali Boyler Değişimi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 11 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
10 Temmuz 2017

H.Ü. Bakım Onarım Müdürlüğü Atölyelerinde Kullanılmak Üzere Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 5 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
4 Temmuz 2017

H.Ü. Beytepe Yerleşkesi Öğrenci Yurdu N Blok Kuranglez Üstü Cam Parke Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 5 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
4 Temmuz 2017

H.Ü. Sıhhiye Yerleşkesi Kan Merkezi Bölümünde Bulunan Şaflar İçerisindeki Tesisat Hatlarının d Katına Kadar Yenilenmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 3 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
30 Haziran 2017

Başkanlığımız Sıhhiye Yerleşkesinde Yer Alan Bakım, Onarım Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 15 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
29 Haziran 2017

Hacettepe Üniversitesi İşletme Müdürlüğüne Bağlı Telefon Atölyesinde Kullanılmak Üzere 37 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 29 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Haziran 2017

Başkanlığımız Sıhhiye Yerleşkesinde Yer Alan Bakım Onarım Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 20 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 23 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
22 Haziran 2017

H.Ü. Fizik Tedavi Bölümü Bodrum Z. Kat 1 Kat Kısmi Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 23 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
22 Haziran 2017

H.Ü. Sıhhiye Yerleşkesi Beşinci Blok Üroloji ABD. ve Hastane Bilgi İşlem Müdürlüğü Katlarında Çürüyen Sıhhi Tesisat Hatlarının Değişimi ve Bölüm 44 Islak Hacimlerin Duş Sistemlerinin Yenilenmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 22 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
21 Haziran 2017

Üniversitemiz Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerinde Yer Alan Başkanlığımız İşletme Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 51 Kalem Elektrik Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 22 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
21 Haziran 2017

H.Ü. Erişkin Hastanesi Anesteziyoloji Muayene Odası Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 21 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
20 Haziran 2017

H.Ü. Sağlık Merkezi Altı Galerideki Eski Boruların Kompozit Borularla Değişimi ve Galerinin İnşaat Artıklarından Temizlenip Aydınlatmanın Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 21 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
20 Haziran 2017

H.Ü. Onkoloji Enstitüsü Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bina Çevresi Saçak Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 20 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
19 Haziran 2017

Beytepe Kampusu Amfi Tiyatro Kulis Binası Boyası Çevre Kilit Taşı ve Mermer Tamiratı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 20Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
19 Haziran 2017

Beytepe Yerleşkesi Türkiyat Araştırmları Enstitüsü Ofis Tadilatları ile Öğrenci Yurdu Islak Hacimlerine Mermer Eşik Konulması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 19 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
16 Haziran 2017

H.Ü. Biyofizik Anabilimdalına Klima Takılmasına Yönelik Tadilat Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 19 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
16 Haziran 2017

H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi - TÖMER Bölümü - Diş Hekimliği Fakültesi ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Bulunan Arızalı Telefon Santrallerinin Çalışır Hale Getirilmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 13 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
12 Haziran 2017

H.Ü. Sıhhiye Yerleşkesi Muhtelif Birimlere Hizmet Veren UPS'ler İçin Parça Temin İşi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 13 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
12 Haziran 2017

H.Ü. 4. Kat Alerji Astım - Nefroloji Boya ve 5-6. Katların Tesisat İşlerinin Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 13 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
12 Haziran 2017

H.Ü. Beytepe Kampusunde Bulunan Göletin, Başta Suyunun Havalandırılması Olmak Üzere Mekanik Tadilat İşlerinin Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 9 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
8 Haziran 2017

H.Ü. Sıhhiye Yerleşkesi Diyet Mutfağı Tadilatı ve Doğalgaz İşleri Yapımı işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 9 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
8 Haziran 2017

H.Ü. Erişkin Hastanesi Ortopedi-Böl. 62 - KBB Yataklı Servisleri Hasta Odaları Ahşap Dolap Tadilatı doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 8 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
7 Haziran 2017

H.Ü. Erişkin Acil Otopark Alanlarının Trafik düzenlemesine Yönelik Otopark Yol Boyası ve Sinyalizasyon Yapılması doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 8 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
7 Haziran 2017

Soğutucu Gaz Temin İşi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 05 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
2 Haziran 2017

H.Ü. Erişkin Hastanesi Bölüm 43-53-63-54-62 ve 63 Hasta Yataklı Sevislerinde Duşa Kabin ve Seramik Yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 2 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
1 Haziran 2017

H.Ü. Beytepe Kampusu Merkez Isı ve Yurt Isı Santrallerine Otomatik Kapı Yapımı işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 5 Haziran 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
1 Haziran 2017

H.Ü. Beytepe Kampüsünde Kullanılan 06 LKG 09 Plakalı Aracın Tadilatları İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 31 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
30 Mayıs 2017

H.Ü. Beytepe Kampüsünde Kullanılan 06 DF 8277 Plakalı Traktörün Tadilatları İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 31 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
30 Mayıs 2017

H.Ü. Yurt Binalarında Bulunan Isı Perdelerinin Elektrik Tesisatının Çekilmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
29 Mayıs 2017

Başkanlığımız Sıhhiye Yerleşkesinde Yer Alan İşletme Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 19 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
29 Mayıs 2017

H.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Başkanlığımız Müdrülüklerinde Kullanılmak Üzere Temizlik Malzemeleri doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
29 Mayıs 2017

Bakım, Onarım Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 41 Kalem Elektrik Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 25 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Mayıs 2017

H.Ü. İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Bölüm 35'e Hizmet Veren İklimlemdirme Sisteminin Onarımı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 22 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
18 Mayıs 2017

H.Ü. Hastanesi Ameliyathane Kafeteryalarında Çürüyen Ana Besleme Su Hatlarının Değişmi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 22 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
18 Mayıs 2017

H.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Başkanlığımız Peyzaj Planlama Şube Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere doğrudan temin usulü ile Mazot alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 17 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
16 Mayıs 2017

H.Ü. Beytepe Kampusu Onarım Atölyesinde Kullanılmak Üzere Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 16 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
15 Mayıs 2017

H.Ü. Tıp Fakültesi 8 Adet Amfi Elektrik Tesisatı Onarımı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 16 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
15 Mayıs 2017

H.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Başkanlığımız Müdrülüklerinde Kullanılmak Üzere Kırtasiye Malzemeleri doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 15 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
12 Mayıs 2017

H.Ü. Sıhhiye Yerleşkesi D5 Blok ve N Blok Yangın Çıkış Düzenlemesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 12 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
11 Mayıs 2017

H.Ü. Sıhhiye Yerleşkesi HÜTBAT Odası, Elmadağ Bekçi Evi, Bayrak Direği Patlayma Taş, Matbaa ve Koridor Tavanları Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 12 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
11 Mayıs 2017

H.Ü. Beytepe Kampusu Maliye, İşletme Bölüm Koridorlarına Boya Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 12 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
11 Mayıs 2017

H.Ü. Beytepe Yerleşkesi İçinde Çeşitli Birimlerde Çay Ocağı ve Tuvalatlerde Tadilat Tamirat Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 12 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
11 Mayıs 2017

H.Ü. Kültür Merkezi 2. Bodrum Arşive Hidrolik Asansör Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 10 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
9 Mayıs 2017

H.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Başkanlığımız Müdürlüklerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Toner ve Kartuş doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 9 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
8 Mayıs 2017

H.Ü. Beytepe Kampusu Muhtelif Yerlerde Tadilat İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 8 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
5 Mayıs 2017

H.Ü. Erişkin Hastanesi Tüm Bölümlerin Şaft Kapaklarının Bulunduğu Kat Geçişlerinin Alçıpanel İle Kapatılması ve Merkez Labotuvarı Tavanların Boyanması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 5 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
4 Mayıs 2017

H.Ü. Sıhhiye Yerleşkesi Kısmi Çevre Çiti ve Tesisat Atölyesinin Boyanması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 5 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
4 Mayıs 2017

Üniversitemiz İşletme Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 59 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 3 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
2 Mayıs 2017

H.Ü. Sıhhiye Yerleşkesi MRS Salonlarının Alt Kısımlarında Bulunan Depoların Boyanması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 2 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Nisan 2017

H.Ü. Beytepe Yerleşkesi A Nizamiye Bölgesi ve Yeşil Vadi Gölet Arası Drenaj Hattı Yapımı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 2 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Nisan 2017

H.Ü. Kültür Merkezi 2. Bodrum Arşive Hidrolik Asansör Yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 2 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Nisan 2017

Metal İşleri Atölyesinde Kullanılmak Üzere 16 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 27 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
26 Nisan 2017

Üniversitemiz N Blok Otopark Arası Tesisat İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 26 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
25 Nisan 2017

H.Ü. Onkoloji Hastanesi Klinik Girişi Asansör Önü Saçak Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 25 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Nisan 2017

H.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Başkanlığımız Beytepe Peyzaj Planlama Şube Müdürlüğünde Kullanılmakta Olan Alpin Yükleyici, Bobcat ve Traktörün Bakım Onarımlarının Yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 20 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
19 Nisan 2017

H.Ü. Sıhhiye Yerleşkesi Diyet Mutfağı ve Çocuk Hastenesi 6. Kat Sağlam Çocuk Poliklinik Şaft ve Tavanlardan Geçen Tesisatın Tadilatı, Kırılan Alçıpan ve Boya İşlerinin Yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 17 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
14 Nisan 2017

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Acil Yazısı Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 17 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
14 Nisan 2017

Üniversitemiz Hastaneler Bölgesi Kazan Dairesi Isıtma Boruları Tadilatı İşi ile Erişkin Hastanesi Beyin Yoğun Bakım WC Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 17 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
14 Nisan 2017

Başkanlığımız Bakım, Onarım Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 81 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 13 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
12 Nisan 2017

Hac. Ünv. Sıhhiye Yerleşkesinde Yer Alan Bakım Onarım Müdürlüğü' ne Bağlı Atölyeler İçin 39 Kalem Muhtelif Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 13 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
12 Nisan 2017

H.Ü. Öğretim Üyeleri Yemekhanesi Mutfak Katı SKS Ofis Tadilatı işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 11 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
10 Nisan 2017

Başkanlığımız Bakım, Onarım Müdürlüğü'ne Bağlı Teksir ve Cilt Atölyesine Hizmet Veren Riso RZ 370, Riso RZ 230 İle Riso RP 3700 Model Baskı Makinaları İle Plockmatic PL Kağıt Harmanlama Makinalarına Ait 14 Kalem yedek parça doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 10 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
07 Nisan 2017

Edebiyat Fakültesi Derslikler Görsel Sunum Sistemi Tadilat ve Bakım Onarımı Güzel Sanatlar Fakültesi ve Başkent OSB Meslek Yüksekokulu Kamera Sistemi Kurulması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 7 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
06 Nisan 2017

Renkli Fotokopi Makinesi ve Renkli Yazıcı doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 4 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
3 Nisan 2017

Peyzaj Planlama Şube Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Bitkisel İlaç doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 3 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
31 Mart 2017

Beşevler Devlet Konservatuvarına Hizmet Veren Kollu Bariyer ve Yana Kayar Kapı Motoru Değişim İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 3 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
31 Mart 2017

H.Ü. HASTANESİ 3.BLOK A KATI BEKLEME BÖLÜMÜ ÇÜRÜYEN SICAK SOĞUK SİRKÜLASYON SU HATLARININ DEĞİŞİMİ İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 3 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
31 Mart 2017

ISDN/IP Sayısal Telefon Santrali Malzemeleri doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 3 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
31 Mart 2017

Üniversitemiz Beytepe Yerleşkesinde Çevre Bakım ve Düzenlemeleri Kapsamında Kullanılmak Üzere Sertifikalı Çim Tohumu ve Yanmış Elenmiş Ahır Gübresi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 3 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
31 Mart 2017

H.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Başkanlığımız Peyzaj Planlama Şube Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Otomatik Sulama Sistemi Malzemeleri doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 31 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
30 Mart 2017

H.Ü. Sıhhiye Yerleşkesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bir Cephenin Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 31 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
30 Mart 2017

Peyzaj Planlama Şube Müdürlüğünde (Beytepe Yerleşkesi) Kullanılmak Üzere İş Güvenlik ve Sarf Malzemeleri doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
29 Mart 2017

Üniversitemiz Beytepe ve Sıhhiye Yerleşkesinde Yer Alan Başkanlığımız İşletme Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 74 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 29 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Mart 2017

H.Ü. Beytepe Kampüsünde Bulunan Arızalı Jeneratörlerin Arızalarının Giderilmesi İşleri doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 29 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Mart 2017

H.Ü. Beytepe Kampüsü Beyza Ev, Kütüphane ve G,N,M Blok Binalarının Mekanik Tadilat İşleri doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 29 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Mart 2017

Üniversitemiz Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerinde Yer Alan İşletme Müdürlüğüne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 65 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 29 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Mart 2017

H.Ü. Beytepe Kampüsü Biyoloji Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi ve A, N, F Blok Binalarının Mekanik Tadilat İşleri doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 28 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
27 Mart 2017

Beytepe Kampüsü Bayraklı Kavşak Bölgesi Trafik Akışının Düzenli Şekilde Sağlanması için Trafik Sinyalizasyon Tesisi Kurulum malzemeleri doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 28 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
27 Mart 2017

Beytepe Yerleşkesine Hizmet Veren Jeneratörlerde Kullanılmak Üzere 5000 Litre Mazot doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 28 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
27 Mart 2017

H.Ü. Beytepe Kampusu Matematik Bölümü'ne Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 27 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Mart 2017

Üniversitemiz Sıhhiye Yerleşkesinde Yer Alan Başkanlığımız İşletme Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 41 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 24 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
23 Mart 2017

H.Ü. Erişkin Hastanesi Ek Poliklinik Binası Tadilat ve Onarımı Mimarlık ve Mühendislik Uygulama Projeleri işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 23 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
22 Mart 2017

Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Elektrokonvülsif Tedavi (EKT) Odası Tadilatı işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 23 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
22 Mart 2017

Beytepe Kampusu B Blokları Eşanjör Dairesi Tadilatları işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 20 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
17 Mart 2017

Hacettepe Üniversitesi F3 - F4 Blok Genel Sekreterlik Çay Ofisi Tadilatı işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 17 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
16 Mart 2017

Beytepe Kampusu Seramik ve Andazit İşleri Tadilatı işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 9 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
7 Mart 2017

Üniversitemiz Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerinde Yer Alan Başkanlığımız İşletme Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 42 Kalem Elektrik Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 3 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
2 Mart 2017

H.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İşletme Müdürlüğüne Bağlı Sıhhiye Kampusu Merkez Kazan Dairesinde Yer Alan 8 ve 9 Nolu Kazanlarında Bulunan 4 Adet Arızalı Su Seviye Elektrodlarının Sökülerek Tamirlerinin Yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 02 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Şubat 2017

Onkoloji Hastanesi 93/B Yoğun Bakım Servis Koridoru Ve İzole Odası Tadilatı İle Psikiyatri Bölüm 44 Doktor Odası Tadilatı işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 01 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
27 Şubat 2017

H.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Başkanlığımız Müdürlükleri İle Gıda Mühendisliği Bölümünde Kullanılmak Üzere 11 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 27 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Şubat 2017

H.Ü. Sıhhiye Yerleşkesi Jeneratör Atölyesinde Bulunan Senkron Sisteme Ait Yedek Şalterin Değişmi İçin Bara Yapımı işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 27 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Şubat 2017

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı ve D Blokları Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Olan Mevcut Cihazlar İle Mevcut Gaz Tesisatı Ara Bağlantılarını yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 27 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Şubat 2017

H.Ü. Hastaneleri Genelinde Olan Koku Giderilmesi çalışmasına Yönelik Şaft Tadilatları ve Sıhhi Tesisat Hatlarının Yenilenmesi işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 27 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Şubat 2017

H.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Oda Laminant Kaplama Yapılması, Bay ve Bayan Mescitin Laminant Kaplama Yapılması, Kafeterya Çatıda Bulunan Giderlerin Genişletilmesi ve Boya İşleri doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 24 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
22 Şubat 2017

H.Ü. Erişkin Hastanesi Erişkin Hastanesi Agır ve Yangın Kapıları Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 23 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
21 Şubat 2017

H.Ü. Altıncı Blok Yoğun Bakım Kolon Hattı Değişimi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 23 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
21 Şubat 2017

Üniversitemiz Sıhhiye Kampusunda Bulunan Soğutma Grubunun Demonte Edilerek Beytepe Kampusu Biyoçeşitlilik Müzesine Taşınması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 23 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
21 Şubat 2017

H.Ü. Öğretim Üyeleri Yemekhanesi Mutfak Katı SKS Ofis Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 23 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
21 Şubat 2017

H.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Ofis ve Ek Oda Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 20 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
17 Şubat 2017

Beytepe Kampusu Yemekhane Süzgeç Değişimi ve Tadilatları İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 20 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
17 Şubat 2017

H.Ü.İklimlendirme ve Soğutma Atölyelerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Temini İşi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 20 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
16 Şubat 2017

Halk Sağlığı Zemin 1 ve 2. kat, Strateji, B8 blok, KBB Odyoloji Bölümü Kısmi Boya İşleri ve WC Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 15 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
08 Şubat 2017

Beytepe Kampüsü Öğrenci Evleri J Blok Eşanjör Dairesi Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
13 Aralık 2016

Beytepe Kampüsü Kütüphane Binası ve Öğrenci Evleri A-D Blok Muhtelif Tadilatlar İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
13 Aralık 2016

H.Ü.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Müdürlüklerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Kırtasiye Malzemesi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
12 Aralık 2016

Üniversitemiz Hastaneleri Geneli Sıhhi Tesisat ve Onarım İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 12 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
09 Aralık 2016

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesinde İhtiyaç Duyulan Motor ve Pompa Malzemeleri doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 09 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
08 Aralık 2016

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığına Hizmet Veren Telefon Santralinin Yenilenmesi için gerekli Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 09 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
08 Aralık 2016

Üniversitemiz Sıhhıye Yerleşkesinde Yeralan Trafo 8 ile 9'a Ait Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 09 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
07 Aralık 2016

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Tıp Fakültesi 3. Kat Tadilatı ve H Kapısı Önü Asvalt Onarımı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 08 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
06 Aralık 2016

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi 7. Blok Sıcak Su Hatları Yapımı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 08 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
06 Aralık 2016

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Muhtelif Birimlere Ait Sıhhi Tesisat ve Onarım İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 07 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
05 Aralık 2016

H.Ü. Sıhhıye ve Beytepe Yerleşkelerinde Bulunan Elektrik,Soğutmave Sıhhi Tesisat Atölyelerinin Bakım Onarım Çalışmalarında İhtiyaç Duylulan 14 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 07 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
05 Aralık 2016

H.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İşletme Müdürlüğüne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulan 25 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Kasım 2016

H.Ü. Beytepe Kampüsü Eşanjör Dairelerinde Kullanılmak Üzere Sirkülasyon Pompası doğrudan temin usulü ile malzeme alımı yapılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Kasım 2016

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerine Hizmet Veren Otomatik Kayar Kapılar ve Kollu Bariyerlerin Periyodik Bakım ve Onarım İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Kasım 2016

Eczacılık Fakültesi Güvenlik Kamera Yapılması, Yapı İşleri ve teknik Daire Başkanlığı Kamera Sistemi yapılması ile Beytepe Yerleşkesi Muhtelif Bölümlere Data Kablolaması,Görsel Sunum ve Seslendirme Sistemi Tadilatı Yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Kasım 2016

H.Ü. Beytepe Kampüsü Çevre Aydınlatma Direklerindeki Arızalı Olan Lambaların Değiştirilmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Kasım 2016

H.Ü. Beytepe Kampüsü Yurtlar Bölgesinde Bulunan; Arızalı Orta Gerilim Kesicilerinin Çalışabilmesi için doğrudan temin usulü ile malzeme alımı yapılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 22 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
18 Kasım 2016

H.Ü. Elektrik Elektronik Bölümü Klima Santrali Eşanjör Tadilatı Yapımı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 21 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
17 Kasım 2016

H.Ü. Beytepe kongre Merk. Ve Kütüphane Binası Otomasyon Sisteminin Bakım ve Onarımı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 18 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
16 Kasım 2016

B23 Kemik İliği Poliklinik Tadilatı İşi İle Trafo 6'ya Yeni Kompanzasyon Sisteminin Kurulumu İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
11 Kasım 2016

Üniversitemiz Sıhhıye Yerleşkesinde Yeralan Trafo 5'in Kompanzasyon Sisteminin Yenilenmesi İşi İle Trafo 6'ya Yeni Kompanzasyon Sisteminin Kurulumu İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
11 Kasım 2016

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Öğrenci Kafeteryası Kanalizasyon Hattı Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
10 Kasım 2016

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi ve Başkent OSB M.Y.O. Muhtelif Tadilatları İnşaat İşleri doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 11 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
09 Kasım 2016

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe yerleşkelerine hizmet veren jeneratörlerin yıllık bakımları için doğrudan temin usulü ile malzeme alımı yapılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 09 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
07 Kasım 2016

H.Ü. Soğutma Malzemeleri Temini İşi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 04 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
03 Kasım 2016

H.Ü. 2. Blok Islak Hacimler ve Yapı İşleri Binası İdari Ofis Tadilatları İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 03 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
02 Kasım 2016

H.Ü. 5. Blok Tesisat Şaftlarında Patlayan ve Çürüyen Temiz Su ve Sirkülasyon Borularının Değişim ve İnşaat İşlerinin Yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 28 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
27 Ekim 2016

Yapı İşl.ve Tek.Dai.Bşk'lığı Bakım Onarım Müdürlüğüne Bağlı Yazı, Pano ve Grafik Atölyesinde Kullanılmak Üzere 36 Kalem Malzeme Alımı İşi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 28 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
27 Ekim 2016

H.Ü. D Bloklarına Telefon Hattı Çekilmesi İçin Kablo Temini İşi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 28 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
27 Ekim 2016

H.Ü. Eski Diş Hekimliği Fakültesi Sekreterlik Taşıma ve Koridorların Boyanması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 24 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
20 Ekim 2016

H.Ü. Sıhhıye Yerleşkesi Kazan Dairesi ve Menzanın Eski Camlarının Sökülmesi, Telli Cam Takılması, Derzlere Silikon Çekilmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 24 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
20 Ekim 2016

Üniversitemiz Sıhhiye Yerleşkesi İşletme Müdürlüğüne Bağlı Sıhhi Tesisat Atölyesinin Bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere 450 Litre Gider Açıcı Temin İşi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
13 Ekim 2016

H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü VRF Soğutma Sistemi Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
13 Ekim 2016Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri AB Ofisi Tanytym Ofisi Hacettepe Teknokent Hacettepe Internet TV Radyo Hacettepe Kalite Koordinatörlü?ü Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Hacettepe Sanat Müzesi HÜSEM Mezunlar Derne?i Blackboard Eposta

Hacettepe Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 06100 Sıhhye / ANKARA
Tel : +90 (312) 305 10 50 (pbx) Faks : +90 (312) 311 37 72
yapi@hacettepe.edu.tr