İhale Duyuruları

Satın Alma Duyuruları

(Söz konusu işler ile ilgili dökümanlar Yatırım İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.)

H.Ü. Beytepe Kampusu Matematik Bölümü'ne Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 27 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Mart 2017

Üniversitemiz Sıhhiye Yerleşkesinde Yer Alan Başkanlığımız İşletme Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 41 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 24 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
23 Mart 2017

H.Ü. Erişkin Hastanesi Ek Poliklinik Binası Tadilat ve Onarımı Mimarlık ve Mühendislik Uygulama Projeleri işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 23 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
22 Mart 2017

Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Elektrokonvülsif Tedavi (EKT) Odası Tadilatı işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 23 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
22 Mart 2017

Beytepe Kampusu B Blokları Eşanjör Dairesi Tadilatları işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 20 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
17 Mart 2017

Hacettepe Üniversitesi F3 - F4 Blok Genel Sekreterlik Çay Ofisi Tadilatı işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 17 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
16 Mart 2017

Beytepe Kampusu Seramik ve Andazit İşleri Tadilatı işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 9 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
7 Mart 2017

Üniversitemiz Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerinde Yer Alan Başkanlığımız İşletme Müdürlüğü'ne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere 42 Kalem Elektrik Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 3 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
2 Mart 2017

H.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İşletme Müdürlüğüne Bağlı Sıhhiye Kampusu Merkez Kazan Dairesinde Yer Alan 8 ve 9 Nolu Kazanlarında Bulunan 4 Adet Arızalı Su Seviye Elektrodlarının Sökülerek Tamirlerinin Yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 02 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Şubat 2017

Onkoloji Hastanesi 93/B Yoğun Bakım Servis Koridoru Ve İzole Odası Tadilatı İle Psikiyatri Bölüm 44 Doktor Odası Tadilatı işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 01 Mart 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
27 Şubat 2017

H.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Başkanlığımız Müdürlükleri İle Gıda Mühendisliği Bölümünde Kullanılmak Üzere 11 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 27 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Şubat 2017

H.Ü. Sıhhiye Yerleşkesi Jeneratör Atölyesinde Bulunan Senkron Sisteme Ait Yedek Şalterin Değişmi İçin Bara Yapımı işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 27 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Şubat 2017

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı ve D Blokları Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Olan Mevcut Cihazlar İle Mevcut Gaz Tesisatı Ara Bağlantılarını yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 27 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Şubat 2017

H.Ü. Hastaneleri Genelinde Olan Koku Giderilmesi çalışmasına Yönelik Şaft Tadilatları ve Sıhhi Tesisat Hatlarının Yenilenmesi işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 27 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
24 Şubat 2017

H.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Oda Laminant Kaplama Yapılması, Bay ve Bayan Mescitin Laminant Kaplama Yapılması, Kafeterya Çatıda Bulunan Giderlerin Genişletilmesi ve Boya İşleri doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 24 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
22 Şubat 2017

H.Ü. Erişkin Hastanesi Erişkin Hastanesi Agır ve Yangın Kapıları Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 23 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
21 Şubat 2017

H.Ü. Altıncı Blok Yoğun Bakım Kolon Hattı Değişimi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 23 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
21 Şubat 2017

Üniversitemiz Sıhhiye Kampusunda Bulunan Soğutma Grubunun Demonte Edilerek Beytepe Kampusu Biyoçeşitlilik Müzesine Taşınması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 23 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
21 Şubat 2017

H.Ü. Öğretim Üyeleri Yemekhanesi Mutfak Katı SKS Ofis Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 23 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
21 Şubat 2017

H.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Ofis ve Ek Oda Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 20 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
17 Şubat 2017

Beytepe Kampusu Yemekhane Süzgeç Değişimi ve Tadilatları İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 20 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
17 Şubat 2017

H.Ü.İklimlendirme ve Soğutma Atölyelerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Temini İşi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 20 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
16 Şubat 2017

Halk Sağlığı Zemin 1 ve 2. kat, Strateji, B8 blok, KBB Odyoloji Bölümü Kısmi Boya İşleri ve WC Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 15 Şubat 2017 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
08 Şubat 2017

Beytepe Kampüsü Öğrenci Evleri J Blok Eşanjör Dairesi Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
13 Aralık 2016

Beytepe Kampüsü Kütüphane Binası ve Öğrenci Evleri A-D Blok Muhtelif Tadilatlar İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
13 Aralık 2016

H.Ü.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Müdürlüklerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Kırtasiye Malzemesi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
12 Aralık 2016

Üniversitemiz Hastaneleri Geneli Sıhhi Tesisat ve Onarım İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 12 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
09 Aralık 2016

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesinde İhtiyaç Duyulan Motor ve Pompa Malzemeleri doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 09 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
08 Aralık 2016

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığına Hizmet Veren Telefon Santralinin Yenilenmesi için gerekli Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 09 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
08 Aralık 2016

Üniversitemiz Sıhhıye Yerleşkesinde Yeralan Trafo 8 ile 9'a Ait Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 09 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
07 Aralık 2016

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Tıp Fakültesi 3. Kat Tadilatı ve H Kapısı Önü Asvalt Onarımı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 08 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
06 Aralık 2016

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi 7. Blok Sıcak Su Hatları Yapımı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 08 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
06 Aralık 2016

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Muhtelif Birimlere Ait Sıhhi Tesisat ve Onarım İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 07 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
05 Aralık 2016

H.Ü. Sıhhıye ve Beytepe Yerleşkelerinde Bulunan Elektrik,Soğutmave Sıhhi Tesisat Atölyelerinin Bakım Onarım Çalışmalarında İhtiyaç Duylulan 14 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 07 Aralık 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
05 Aralık 2016

H.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İşletme Müdürlüğüne Bağlı Atölyelerde Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulan 25 Kalem Malzeme doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Kasım 2016

H.Ü. Beytepe Kampüsü Eşanjör Dairelerinde Kullanılmak Üzere Sirkülasyon Pompası doğrudan temin usulü ile malzeme alımı yapılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Kasım 2016

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerine Hizmet Veren Otomatik Kayar Kapılar ve Kollu Bariyerlerin Periyodik Bakım ve Onarım İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Kasım 2016

Eczacılık Fakültesi Güvenlik Kamera Yapılması, Yapı İşleri ve teknik Daire Başkanlığı Kamera Sistemi yapılması ile Beytepe Yerleşkesi Muhtelif Bölümlere Data Kablolaması,Görsel Sunum ve Seslendirme Sistemi Tadilatı Yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Kasım 2016

H.Ü. Beytepe Kampüsü Çevre Aydınlatma Direklerindeki Arızalı Olan Lambaların Değiştirilmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 30 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
28 Kasım 2016

H.Ü. Beytepe Kampüsü Yurtlar Bölgesinde Bulunan; Arızalı Orta Gerilim Kesicilerinin Çalışabilmesi için doğrudan temin usulü ile malzeme alımı yapılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 22 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
18 Kasım 2016

H.Ü. Elektrik Elektronik Bölümü Klima Santrali Eşanjör Tadilatı Yapımı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 21 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
17 Kasım 2016

H.Ü. Beytepe kongre Merk. Ve Kütüphane Binası Otomasyon Sisteminin Bakım ve Onarımı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 18 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
16 Kasım 2016

B23 Kemik İliği Poliklinik Tadilatı İşi İle Trafo 6'ya Yeni Kompanzasyon Sisteminin Kurulumu İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
11 Kasım 2016

Üniversitemiz Sıhhıye Yerleşkesinde Yeralan Trafo 5'in Kompanzasyon Sisteminin Yenilenmesi İşi İle Trafo 6'ya Yeni Kompanzasyon Sisteminin Kurulumu İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
11 Kasım 2016

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Öğrenci Kafeteryası Kanalizasyon Hattı Tadilatı İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
10 Kasım 2016

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi ve Başkent OSB M.Y.O. Muhtelif Tadilatları İnşaat İşleri doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 11 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
09 Kasım 2016

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe yerleşkelerine hizmet veren jeneratörlerin yıllık bakımları için doğrudan temin usulü ile malzeme alımı yapılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 09 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
07 Kasım 2016

H.Ü. Soğutma Malzemeleri Temini İşi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 04 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
03 Kasım 2016

H.Ü. 2. Blok Islak Hacimler ve Yapı İşleri Binası İdari Ofis Tadilatları İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 03 Kasım 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
02 Kasım 2016

H.Ü. 5. Blok Tesisat Şaftlarında Patlayan ve Çürüyen Temiz Su ve Sirkülasyon Borularının Değişim ve İnşaat İşlerinin Yapılması işi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 28 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
27 Ekim 2016

Yapı İşl.ve Tek.Dai.Bşk'lığı Bakım Onarım Müdürlüğüne Bağlı Yazı, Pano ve Grafik Atölyesinde Kullanılmak Üzere 36 Kalem Malzeme Alımı İşi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 28 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
27 Ekim 2016

H.Ü. D Bloklarına Telefon Hattı Çekilmesi İçin Kablo Temini İşi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 28 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
27 Ekim 2016

H.Ü. Eski Diş Hekimliği Fakültesi Sekreterlik Taşıma ve Koridorların Boyanması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 24 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
20 Ekim 2016

H.Ü. Sıhhıye Yerleşkesi Kazan Dairesi ve Menzanın Eski Camlarının Sökülmesi, Telli Cam Takılması, Derzlere Silikon Çekilmesi İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 24 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
20 Ekim 2016

Üniversitemiz Sıhhiye Yerleşkesi İşletme Müdürlüğüne Bağlı Sıhhi Tesisat Atölyesinin Bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere 450 Litre Gider Açıcı Temin İşi doğrudan temin usulü ile alınacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
13 Ekim 2016

H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü VRF Soğutma Sistemi Yapılması İşi doğrudan temin usulü ile yaptırılacaktır. Teklif vermek isteyenler en geç 14 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teklifleri getirmeleri önemle rica olunur.
13 Ekim 2016Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri AB Ofisi Tanytym Ofisi Hacettepe Teknokent Hacettepe Internet TV Radyo Hacettepe Kalite Koordinatörlü?ü Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Hacettepe Sanat Müzesi HÜSEM Mezunlar Derne?i Blackboard Eposta

Hacettepe Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 06100 Sıhhye / ANKARA
Tel : +90 (312) 305 10 50 (pbx) Faks : +90 (312) 311 37 72
yapi@hacettepe.edu.tr